Perkkaanpuiston koulu

Perkkaanpuiston koulu on viihtyisä ja turvallinen alakoulu hyvien liikenneyhteyksien varrella Espoon Leppävaarassa. Oppilaita koulussamme on noin 280. Koulussamme järjestetään myös esiopetusta.

Koulumme toiminnan perustana on oppilaslähtöinen opetus- ja kasvatustyö. Tavoitteenamme on tukea oppilasta perustietojen ja -taitojen oppimisessa sekä vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa. Painotamme hyviä, toiset huomioonottavia käytöstapoja, oppimisen iloa ja vastuuta ympäristöstä.

Perkkaanpuiston koulussa opiskellaan englantia ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielenä voi opiskella saksaa.