Pakankylän koulu

Pakankylän koulu on iloinen ja turvallinen koulu, jossa lapsi saa perustiedot ja taidot elämäänsä varten omista tarpeistaan lähtien. Erityisen tärkeinä taitoina pidämme toisen kunnioittamista ja kannustamista sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Yhdessä tekemällä luomme yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteen kaikkien kouluyhteisöön kuuluvien välille. Ympäristöystävällisyys on koulumme arkea.

Lukuvuonna 2018–2019 koulussamme on 83 oppilasta, joista 1.-5. luokkien oppilaat opiskelevat Niipperin koulun tiloissa ja 6. luokan oppilaat Koulumestarin koulun tiloissa.

Pakankylän koulun työ- ja loma-ajat