Pakankylän koulu

Pakankylän koulu on iloinen ja turvallinen koulu, jossa lapsi saa perustiedot ja taidot elämäänsä varten omista tarpeistaan lähtien. Erityisen tärkeinä taitoina pidämme toisen kunnioittamista ja kannustamista sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Yhdessä tekemällä luomme yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteen kaikkien kouluyhteisöön kuuluvien välille. Ympäristöystävällisyys on koulumme arkea.

Lukuvuonna 2020-2021 koulussamme opiskelee 67 oppilasta vuosiluokilla 1 - 6. Opiskelemme A1-kielenä englantia.

Pakankylän koulun työ- ja loma-ajat