Päivänkehrän koulun perusparannuksen hankesuunnitelma on hyväksytty

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.9.2012 klo 15.35

Päivänkehrän koulun perusparannus on yksi kaupungin kiireellisistä korjauskohteista. Koulussa on pitkään ollut eritasoisia sisäilmaongelmia, joiden poistamiseksi on mm. uusittu salaojat ja tehty alapohjan mittava puhdistus.

Koska kyseessä on perusparannushankehanke, jonka laajuus on yli 5 000 kerros m2, hankesuunnitelman hyväksyy valtuusto. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Päivänkehrän koulun peruskorjaus ja laajennus toteutetaan ns. elinkaarimallin IIIb -korissa.

Päivänkehrän koulu sijaitsee osoitteessa Päivänkehräntie 2, 02210 ESPOO, korttelissa 22053 tontilla 1. Korttelissa on voimassa oleva asemakaava (1972). Tontin pinta-ala on 20 628 m2 ja rakennusoikeus 19 000 kem2, josta on käyttämättä 13 244 kem2.

Päivänkehrän koulu on kolmen luokkasarjan koulu, jota on laajennettu siirtokelpoisilla koulutiloilla. Koulussa on kuluvana lukuvuonna 554 oppilasta, 26 perusopetusryhmää.  Väestöennusteen mukaan Olarissa lasten määrä vähenee hiukan. Olarissa on useita kouluja, joiden tilat riittävät alueen koululaisille. Päivänkehrän koulu pysyy kolmen luokkasarjan kouluna, jossa on lisäksi erityisopetusta ja esiopetusta. Yksi luokkasarja on ruotsin kielikylpyopetusta ja musiikkipainotus on 3. luokalta alkaen. Laskennallinen mitoitusoppilasmäärä on 495. Opetushenkilökuntaa koulussa on noin 35 ja muuta henkilökuntaa 11.

Päivänkehrän koulu, lempinimeltään ”Päiväri” on arkkitehti Matti Hakurin suunnittelema, vuonna 1975 Länsipään kansakouluksi valmistunut aikakaudelle tyypillinen koulurakennus. Koulu muodostuu kolmesta eri rakennuksesta, joista kahden välissä on katos, mutta rakennusten välillä ei ole sisäyhteyttä. ”Koulusiivessä” sijaitsee opetus- ja hallintotilat, ”liikuntasiivessä” liikuntasali oheistiloineen, keittiö ja ruokasali. Myöhemmin kolmas rakennus - ”kirjastosiipi” - on muutettu koulun lisätiloiksi. Koululle on hankittu siirtokelpoinen koulurakennus lisätilaksi vuonna 2004.

Perusparannuksen yhteydessä koulun tilat rakennukset liitetään yhteen ja poistettavat tilat korvataan laajennuksella, samalla lisätään puuttuvat tilat. Entinen kirjastorakennus puretaan ja liikuntakentälle sijoitettu siirtokelpoinen koulurakennus siirretään pois. Päärakennuksen pohjoisosa korotetaan kaksikerroksiseksi. Liikuntasalin ja luokkasiiven väliin rakennetaan eri osat toisiinsa yhdistävä keskusaula. Koulun piha-alueiden sekä viereisen liikuntakentän kunnostus kuuluu koulun peruskorjaushankkeeseen. Tontin koillisnurkassa sijaitseva Olarin päiväkoti ei kuulu suunnittelualueeseen. Se on peruskorjattu 2010-11.

Perusparannuksen tavoite on terveellinen ja turvallinen sekä energiatehokkuudeltaan nykyistä parempi rakennus, jonka tilat mahdollistavat nykyaikaisen peruskouluopetuksen toteuttamisen. Tavoitteet toteutetaan järjestämällä ja varustamalla opetus- ja muut tilat uudella nykyaikaisella tavalla, korjaamalla ja uusimalla vaurioituneet rakenteet, uusimalla LVIAS-järjestelmät sekä parantamalla rakennuksen lämmöneristävyyttä ja tiiveyttä sekä energiatehokkuutta.

Hankesuunnitelmassa esitetään perusparannusta, jossa osin puretaan ja osin uudelleen rakennetaan siten, että perusparannettavan osan laajuudeksi muodostuu 4 165 brm2 ja uudisrakentamisen 2 525 brm2, sisältäen uudet ivkh:t. Hankkeen kokonaislaajuus on 7 270 brm2 ja kustannusarvio on 17,8 milj. euroa alv 0 % (KL 82,3 4/2012).

Hankkeen elinkaariurakoitsijan kilpailuttaminen käynnistetään kun hankesuunnitelma on hyväksytty. Koulun perusparannus ehdotetaan ajoitettavaksi siten, että Suurpeltoon rakennettava Opinmäen koulu voi toimia väistötilana. Rakentaminen alkanee kesällä 2015 ja valmistuu vuoden loppuun 2016. Rakennus otetaan uudelleen käyttöön tammikuussa 2017.

perusparannus1

perusparannus2

perusparannus3

havainnekuva