Päivänkehrän koulun oppilaiden huoltajille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.11.2014 klo 12.00

Päivänkehrän koulun oppilaiden huoltajille

Päivänkehrän koulussa on epäilty sisäilmaongelmia syksyn 2014 aikana.

Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos on tehnyt koulun rehtorin pyynnöstä sisäilmatarkastuksen kiinteistössä marraskuussa 2014. Käynnin perusteella koulusta ei löytynyt välittömiä korjaustoimenpiteitä vaativia tai terveyttä haittaavia tekijöitä.

Koulu tullaan lähiaikoina peruskorjaamaan ja laajentamaan, mistä syystä viimeaikaiset kunnossapito- ja parannustyöt on tehty tuleva remontti silmällä pitäen. Normaali kiinteistön ylläpito on tehty tavanomaisesti. Ilmanvaihto on hiilidioksidimittausten perusteella tällä riittävää.

Koululle on toimitettu luokkiin ilmanpuhdistimia, jotta koulun toimintaa voidaan normaalisti jatkaa peruskorjaukseen saakka. Mikäli koulun oppilailla kuitenkin ilmenee sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua, tulee heidän olla yhteydessä kouluterveydenhuoltoon, jossa arvioidaan, voiko oireilu johtua rakennuksessa olevista haittatekijöistä. Kouluterveydenhuollon lausunnon perusteella tehdään tarvittaessa lisäselvityksiä terveydellisten haittatekijöiden olemassaolosta rakennuksessa.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tavoitteena on, että peruskorjaus alkaa vuoden 2016 aikana. Oppilaat siirtyvät peruskorjauksen ajaksi korvaaviin koulutiloihin Opinmäkeen ja Komeetan kouluun elokuussa 2015.
                    

Lisätietoja:

Tiloista: ylläpitopäällikkö Pekka Puustinen, Espoon Tilakeskus-liikelaitos
puh. 050 593 2822, pekka.puustinen@espoo.fi

Opetusjärjestelyistä: kehittämispäällikkö Juha Nurmi, suomenkielinen opetustoimi
puh. 050 372 5852,  juha.nurmi@espoo.fi