Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Koulun järjestyssäännöt & lukuvuosiopas 2020-2021

Päivänkehrän koulun järjestyssäännöt (pdf, 9 Kt)

Tähän päivitetään myöhemmin uusi lukuvuosiopas 2021 - 2022.