Lukuvuosiopas 2014-2015

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.8.2014 klo 13.31

PÄIVÄNKEHRÄN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014–2015

YHTEYSTIEDOT

Päivänkehrän koulu

Päivänkehräntie 2, 02210 ESPOO

PL 3304, 02070 ESPOO

www.espoo.fi/peruskoulut/paivankehra

Koulusihteeri Piia Koski p. 043 824 5200

kanslia avoinna ma–pe klo 8.30–16.00

Rehtori Jukka Sarpila p. 050 518 4333

Apulaisrehtori Päivi Nikku p. 046 877 3684

Opettajanhuoneet:

pääkoulu p. 816 43122, 816 43169

pihakoulu p. 816 43126

paviljonki p. 043 825 4600

Vahtimestari Sami Aalto p. 050 349 5375

Ruokapalveluesimies Tiina Rajala p. 043 826 5279

Terveydenhoitaja Inkeri Toppinen p. 046 877 1069

koululla ma–pe

Koulukuraattori Tiina Kivilä p. 050 360 3573

koululla ti ja ke

Koulupsykologi Minna Leppälä p. 050 564 1857

koululla ma, ti, pe

sähköpostit: etunimi.sukunimi@espoo.fi, paitsi minna.e.leppala@espoo.fi


OPETTAJAT

Luokanopettajat

ESI A Arvilommi Katja

ESI K Tiainen Johanna

1A Forsblom Päivi

1B Roos Riitta-Leena

1C Metsämuuronen Maria

1E Vuohelainen Anna-Maria  ja Paukkunen Jussi

1K Kivimäki Ira

2A Kalliokoski Liisa

2B Saarenmaa Hellevi

2C Piispa Katriina

2D Kärnä Aino

2K Ollas-Kettunen Monika

3A Hakuri Salla

3B Strandén Petri

3K Pietiläinen Hanna-Mari

3M Laurila Sirkku

4AB Merikanto Marja ja Salaspuro Maija

4K Moilanen Pauliina

4M Teikari Riitta

5A Kaljonen Joe

5B Purhonen Ulla

5K Kurki Kati

5M Rautanen Heli

6AE Routasalo Minna ja Sipponen Suvikki

6B Tirkkonen Henrika

6C Silvonen Mikko

6F Kankkunen Jari

6K Einamo Saara

6M Tella Karoliina


Aineenopettajat

EN, SA Vidgren Noora

EN, RA Hassinen Anna-Maija

EN Konsti Emma (ke, to)

TN Mattila Mika

TS Kurki Kati

ET Vidgren Noora, Kekoni Anne, Koivumäki Katri

Islam Ramadan Noha Abou, luokat 1.- 4. (opetus Päivänkehrän koulussa)

 Dakhlaloui Soymaya, luokat 5.- 6. (opetus Tähtiniityn koulussa)

Ortodoksinen uskonto

Järvinen Juha, luokat 1.- 4. (opetus Päivänkehrän koulussa)

Ahonen Kristian, luokat 5.- 6. (opetus Komeetan koulussa)

Roomalaiskatolinen uskonto

Rantakari Pekka (opetus Päivänkehrän koulussa)

Erityisopettajat

Koivumäki Katri

Martikainen Pertti (ti-to)

Nikku Päivi

Vuokila Mari

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettajat

Kekoni Anne

Koivumäki Katri

Koulunkäynnin avustajat

Aarnisalo Nina

Forstén Mira

Gerolimos Maiju

Ghosh Manashi

Karlsson Maarit

Lumivirta Meri-Tuulia

Raikamo Irma

Opettajien ja avustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi, paitsi
mika.t.mattila@espoo.fiLUKUVUODEN 2014–2015 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi: ti 12.8. - la 20.12.2014

Syysloma: to 16.10. - pe 17.10.2014

Joululoma: ma 22.12.2014 - ti 6.1.2015

 Kevätlukukausi: ke 7.1. - la 30.5.2015

Talviloma vko 8

Päivänkehrän koulun lauantaityöpäivät ja vastaavat vapaat

Päivänkehrän koulun lauantaityöpäivä pidetään la 21.3.2015 ja

vastaava vapaapäivä on pe 15.5.2015.

PÄIVÄNKEHRÄN KOULUN PÄIVÄRYTMI

klo 8.15 – 9.45 1. ja 2. oppitunti

klo 9.45 – 10.15 välitunti

klo 10.15 – 12.00 3. ja 4. oppitunti sekä ruokailu

klo 12.00 – 12.30 välitunti

klo 12.30 – 14.00 5. ja 6. oppitunti

klo 14.00 – 14.45 7. oppitunti

klo 14.45 – 15.30 8. oppitunti

OPETUSSUUNNITELMA

Perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat syksyllä 2016. Yksi muutoksista on se, että

kaikille yhteisen ruotsin kielen, B1-kielen opetus alkaa jo 6. luokalta. Syksyllä 2016 oppilaat,

jotka nyt ovat 4. luokalla aloittavat B1-ruotsin opiskelun siirtyessään kuudennelle luokalle.


PÄIVÄNKEHRÄN KOULUN JOHTOKUNTA

Johtokunnalla on tärkeä rooli koulun opetuksen ja kasvatuksen kehittämisessä. Johtokunta
päättää mm. lukuvuosisuunnitelmasta, koulun määrärahojen käyttösuunnitelmasta eli
toimintasuunnitelmasta sekä koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta.

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Petri Käyhkö, puheenjohtaja Mika Lehtisyrjä

Vuokko Piekkala, varapuheenjohtaja Riina Luoma

Heidi Luukkanen Pyry Grönholm

Jari Pellas Eeva Pursula

Virpi Soini Emilia Säles

Henkilökunnan edustajat:

Mika Mattila Pertti Martikainen

Marja Merikanto Hellevi Saarenmaa

Esittelijänä ja sihteerinä toimii Jukka Sarpila.

PÄIVÄNKEHRÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSET

Päivänkehrän vanhempainyhdistys ry.

Opettajakunnan edustaja on Päivi Nikku. Lisätiedot: paivi.nikku@espoo.fi

Päivänkehrän musiikkiluokkien tuki, PÄMU ry.

Lisätiedot: karoliina.tella@espoo.fi

Päivänkehrän kielikylpyluokkien tuki, PÄKY ry.

Puheenjohtaja Maiju Aikala, p. 040 829 4563, maiju.aikala@gmail.com 

OPPILAILLE JÄRJESTETTÄVÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Esiopetusta täydentävä päivähoito

New Generation Kids Osk 050 461 9253

 paivankehra.newkids@gmail.com

Iltapäiväkerhot

MLL iltapäiväkerho 040 829 0164

Elina Lindström 050 336 8517 (ma,ti)

Pilke iltapäiväkerho 050 410 4642

(Menninkäiset)

Kotipesä iltapäiväkerho

Meteorinkatu 4 D 040 820 1824

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2014–2015

Päivänkehrän koululla järjestetään vuosittain erilaista kerhotoimintaa.

Kerhotoimintaan voi tutustua koulun nettisivuilla.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Kodin ja koulun monipuolinen yhteistyö on tärkeää oppilaan koulunkäynnin kannalta.
Koulumme luokanopettajat tapaavat vuosittain henkilökohtaisesti oppilaidensa huoltajat
huoltajatapaamisissa. Kouluilla järjestetään myös luokkakohtaisia ja/ tai koko koulun
vanhempainiltoja. Näissä keskustellaan kulloinkin ajankohtaisista asioista.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan
huomioon perheen kulttuuritausta sekä tutustutetaan huoltajat suomalaiseen
koulujärjestelmään ja sen käytänteisiin, mikä antaa tasavertaiset lähtökohdat kodin ja koulun
väliselle yhteistyölle sekä kasvatusvastuun jakamiselle. Tarvittaessa yhteistyötilanteissa
käytetään tulkkia.

Avoin tiedonkulku kodin ja koulun välillä on avainasemassa. Kaikilla kouluilla on käytössään
Wilma-järjestelmä kodin ja koulun yhteistyön tukemiseen. Järjestelmä tukee kodin ja koulun
välistä kumppanuutta. Järjestelmän avulla huoltajat voivat

• tarkastella oppilaan poissaolotietoja

• selvittää oppilaan poissaoloja

• lähettää viestejä opettajille

• lukea opettajien lähettämiä viestejä

• seurata koulun lähettämiä tiedotteita

• vastata palautekyselyihin

KOULURUOKAILU

Kouluissa tarjotaan jokaisena työpäivänä oppilaille maksuton koululounas, joka sisältää
lämpimän pääruoan lisäkkeineen, ruokajuomaa, leipää sekä ravintorasvaa. Koululounas on
monipuolinen, vaihteleva ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen kokonaisuus. Se edistää lasten
ja nuorten hyvinvointia ja antaa energiaa koulupäivään.

Erityisruokavaliot

Kouluruokailussa toteutetaan erityisruokavaliot, joihin on selvät lääketieteelliset tai
uskonnolliset syyt. Kasvisruokailijoille valmistetaan päivittäin kasvisruokaa, joka sisältää
kasvikunnan tuotteiden lisäksi kananmunaa ja maitovalmisteita. Erityis- tai kasvisruokavaliota
noudattavat ilmoittavat ruokavaliostaan koulun keittiön ruokapalveluesimiehelle Ilmoitus
erityisruokavaliosta -lomakkeella. Erityisruokavaliota noudattavia pyydetään ilmoittamaan
poissaoloistaan koulun keittiöön.

Koulujen perus- ja kasvisruokalista julkaistaan viikoittain kaupungin verkkosivuilla osoitteessa
www.espoo.fi/catering. Sivuilta löytyy myös Ilmoitus erityisruokavalioista -lomake.

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on luottamuksellista yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä kanssa.
Terveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain terveystarkastuksissa. Laajat terveystarkastukset,
joihin liittyy lääkärin tarkastus, toteutetaan ensimmäisellä ja viidennellä luokalla. Muut
vastaanotot ovat yksilöllisen tarpeen mukaan. Vanhempien/huoltajien osallistuminen laajoihin
terveystarkastuksiin on tärkeää ja tarvittaessa vanhemmat ja oppilaat voivat kääntyä koulun
terveydenhoitajan tai lääkärin puoleen oppilaan terveyteen, hyvinvointiin tai koulunkäyntiin
liittyvissä asioissa.


Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa, johon ei sisälly
sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Sairaanhoito
tapahtuu terveysasemilla. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu oppilaan saattamisesta
jatkohoitoon.

Espoon sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä asiakastietojärjestelmä, johon
kouluterveydenhuollon asiakkaan terveystiedot tallennetaan. Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä
niitä luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Poikkeuksena ovat ainoastaan
laissa määritellyt erityisperusteet.

Oppilaiden suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto on osa kouluterveydenhuoltoa. Hammaslääkäri ja suuhygienisti
vastaavat oppilaan suun terveydenhuollosta. Oppilaalle järjestetään mahdollisuus suun
terveystarkastukseen ensimmäisellä, kolmannella, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla.
Suun terveystarkastuksessa korostetaan oppilaan omahoidon ja hyvien terveystapojen
kehittymistä. Tarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, kehitys ja hoidon tarve sekä
tehdään tarvittaessa henkilökohtainen terveyssuunnitelma. Huoltajalla on aina ensisijainen
vastuu lapsen ja nuoren suun terveydentilasta.

Espoolaiset peruskoululaiset saavat suun terveydenhuollon palvelut maksutta koulua tai
asuinpaikkaa lähinnä olevasta hammashoitolasta.

Välitön ensiapu annetaan arkisin pääsääntöisesti kotiosoitetta tai koulua lähinnä olevassa
hammashoitolassa. Ajanvarauksen puhelinnumero on 09 8163 0300.

PSYKOLOGITOIMINTA

 Psykologi ohjaa ja tukee oppilaita koulunkäyntiin, oppimiseen, kehitykseen, ihmissuhteisiin,
hyvinvointiin ja elämäntilainteisiin liittyvissä asioissa. Psykologipalvelut ovat luottamuksellisia.
Koulupsykologi toimii yhteistyössä oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä koulun kanssa.

Psykologi keskustelee oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa, arvioi ja tutkii koulunkäyntiin
ja oppilaiden kehitykseen liittyviä vaikeuksia, suunnittelee koulunkäynnin tukitoimia sekä
osallistuu tarvittaessa jatkohoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen.

Milloin otan yhteyttä psykologiin? Esimerkiksi jos

• lapsen koulunkäynnin aloittaminen mietityttää

• lapsen kasvuun, kasvatukseen ja kehitykseen tarvitaan neuvoja ja tukea


• oppiminen on vaikeaa esim. mahdollisten oppimisen erityisvaikeuksien vuoksi

• oppilaan keskittyminen tai motivoituminen koulutyöhön on hankalaa

• tunne-elämän asiat huolestuttavat (oppilas on esim. pelokas, suuttuvainen tai alakuloinen)

• lapsi tarvitsee tukea uuteen ympäristöön sopeutumisessa

• koulunkäyntiin tarvitaan erityistä tukea tai muita erityisjärjestelyjä

KURAATTORITOIMINTA

Kuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen, joka tukee oppilaita, perheitä ja
kouluyhteisöä oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Työn painopisteenä on koulussa esiin
tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen tukeminen tilanteen ratkaisemiseksi.
Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa.
Koulukuraattoripalvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Vanhempana voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on huoli lapsesi tai perheesi tilanteesta

• lapsella on koulussa tai vapaa-ajalla vaikeaa, esim. kaverisuhteet,
kiusaaminen, kouluun tuleminen
• koulussa työskentely askarruttaa
• kotona on esim. riitoja perheenjäsenten kesken
• oppilaan omat jutut kuten yksinäisyys, alakuloisuus painavat mieltä.

KOULUN OPPILASHUOLTORYHMÄT

Koulussa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja,
psykologi ja kuraattori, laaja-alainen erityisopettaja tai erityisopettaja ja opettajakunnan
jäsen/jäseniä. Tarpeen mukaan ryhmään voi kutsua tai siihen kuulua myös oppilaskunnan,
huoltajien, nuorisotoimen ja muiden toimijoiden edustajia. Opetuksen tuen ryhmä käsittelee
tuen järjestämiseen liittyvät asiat kuten ennenkin. Koulussa toimii myös tapauskohtaisesti
koottava monialainen asiantuntijaryhmä, missä käsitellään yksikohtaisia oppilashuoltoasioita.
Ryhmässä on tarpeen mukaan kouluterveydenhuollon, psykologi- ja kuraattoripalveluiden
edustajia. Asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan
läheisiä.

Ryhmät työskentelevät koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsivät ratkaisuja
tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi.


KOULUMATKAT

Oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, jos 1.-2. luokan oppilaan koulumatka
on yli 3 km ja 3.-10. luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km. Maksuttoman koulukuljetuksen
saamisen ehtona on, että oppilas käy kunnan hänelle osoittamaa koulua. Silloin kun oppilas
käy jotakin muuta espoolaiskoulua tai toisen kunnan koulua, hän ei ole oikeutettu
kuljetusetuuteen.

Erityisen tuen piiriin kuuluvan oppilaan koulukuljetuksen tarve harkitaan erityisen tuen
päätöksen yhteydessä, sekä tarkistetaan tarvittaessa lukuvuosittain.

Koulumatka mitataan lyhintä ympäri vuoden jalankulkukelpoista reittiä myöten. Tätä
lyhyemmällekin matkalle voidaan maksuton koulukuljetus myöntää, mikäli koulutien on
katsottava muodostuvan kysymyksessä olevan oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon
ottaen vaaralliseksi. Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää myös lääkärinlausunnon tai
muun erittäin painavan syyn perusteella osalle lukuvuotta.

Kuljetus järjestetään pääsääntöisesti antamalla oppilaalle joukkoliikenteen matkakortti.

Matkakortit jaetaan koulusta niille oppilaille, joille rehtori on myöntänyt hakemuksesta
kuljetusetuuden.

Esiopetuksen oppilaalle myönnetään kuljetusavustus, jos koulumatka on yli 3 km ja oppilas on
kunnan hänelle osoittamassa esiopetuspaikassa. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti
maksamalla oppilaan huoltajalle avustuksena joukkoliikenteen aikuisen kausilipusta perimän
korvauksen suuruinen euromäärä.

Koulukuljetusetuus haetaan lomakkeella, jota voi pyytää koulun kansliasta. Lomake on
tulostettavissa osoitteesta www.espoo.fi/opetuksenlomakkeet

Tapaturmasta tai leikkauksesta aiheutuva tilapäinen kuljetustarve

Koulutapaturmasta aiheutuva tilapäinen tilauskuljetus koulumatkoille järjestetään, mikäli
oppilaalla on lääkärinlausunto, jossa on mainittu tilauskuljetuksen tarve ja aika, jolle kuljetus
tarvitaan.

Vapaa-ajalla sattuneista tapaturmista tai leikkauksesta aiheutuvaa maksutonta kuljetusta ei
koulumatkoille järjestetä, mikäli oppilas käy muuta kuin kunnan osoittamaa koulua esim.
painotuksen tai vieraskielisen opetuksen takia.

Sairastuminen kesken koulupäivän

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän (esim. kuume, vatsatauti), on huoltaja velvollinen
huolehtimaan oppilaan kotiin viemisestä ja siitä aiheutuvista matkakustannuksista.

 

VAKUUTUKSET

Espoon koulujen oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta koulussa ja koulumatkalla.
Vakuutus kattaa myös lukuvuosisuunnitelman mukaiset koulun retket ja leirikoulut. Tapaturman
sattuessa oppilas toimitetaan hoitoon kaupungin terveysasemalle.

Vakuutuksesta korvataan tapaturmasta aiheutuneet matka-, tutkimus- ja hoitokulut julkisen
sektorin terveydenhuoltopalveluja antavissa yksiköissä ja laitoksissa (terveyskeskus,
aluesairaala, keskussairaala).

Vaikka oppilas käyttäisi yksityisen sektorin palveluja, korvaus maksetaan vain julkisen sektorin
taksan mukaan.

Kaupunki ei korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat oppilaan sairastumisesta kesken
koulupäivän.