Vanhempainyhdistys

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Päivänkehrässä toimii kolme vanhempainyhdistystä

Päivänkehrän  toimipisteen Vanhempainyhdistys ry

Lukuvuosi 2017 - 2018

Puheenjohtaja: Maire Aarnio,  maireaarnio@hotmail.com

Varapuheenjohtaja: Maiju Tolvanen,  maiju@tolvanen.biz

Rahastonhoitaja: Kristiina Hyytiäinen,  kristiina.hyytiainen@gmail.com

Tiedottaja: Katja Riuttu-Sillanpää,  katja.riuttusillanpaa@gmail.com

Opettajakunnan edustaja: Mari Vuokila   

Tavoitteena on
*edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
*tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
*tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa
*toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

Yhdistys tiedottaa tapahtumista ja kokouksista kotiin jaettavilla tiedotteilla. 

Päivänkehrän toimipisteen kielikylpy ry (PÄKY)

Päivänkehrän kielikylpy ry (PÄKY) on Päivänkehrän kielikylpyoppilaiden vanhempien yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 2000. Päkyn puheenjohtajana toimii kaudella 2015-2016 Paula Hassel, sähköposti paula.hassel@saunalahti.fi. Opettajakunnan edustajana toimii kaudella 2015-2016 Johanna Tiainen.

Tarkoitus

*kielikylpytoiminnan ja muun oppimisen edellytysten kehittäminen ja ylläpitäminen

*koulun ja kodin välisen vuorovaikutuksen edistäminen kielikylpyluokilla

*tukea kielikylvyn käyttämistä opetusmenetelmänä

Tavoitteet

*vaikuttaa omalta osaltaan, että Päivänkehrän koulun kielikylvyssä on hyvä ja motivoitunut ilmapiiri sekä oppilailla että opettajilla

*toimia koulun kielikylpyperinteiden ylläpitäjänä yhteistyössä opettajien kanssa mm. muistuttamalla kielikylpyluokkia erilaisten juhlien ja tapahtumien järjestämisestä vuosittain

*tukea koulun kielikylpyoppilaiden leirikoulua ja muuta koulun puitteissa järjestettävää virkistystoimintaa

* yhteistyössä opettajien ja muiden kielikylpytoimijoiden kanssa olla mukana järjestämässä tempauksia, joissa kielikylvystä kiinnostuneet pääsevät tutustumaan kielikylpymetodiikkaan ja –opetukseen

*ylläpitää yhteyksiä muihin kielikylpy-yhdistyksiin ja  –toimijoihin Espoossa (erityisesti Olarin alueella)

*tiedottaa alueen ruotsinkielisestä kielikylpytoiminnasta

Yhdistyksen kotisivu: http://paky.omasivu.fi/

PäMu

Vanhempainyhdistys PäMu auttaa ja tukee musiikkiluokkien toimintaa järjestämällä tempauksia sekä tarvittaessa toimimalla tuottajan roolissa konsertti ym. hankkeissa.

Komeetan toimipisteen vanhempainyhdistys ry

Komeetan vanhempainyhdistys toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2004.

Hallitus lukuvuonna 2017-2018:

 • Puheenjohtaja: Katri Metsävuo

 • Varapuheenjohtaja: Sari Peitsalo

 • Sihteeri: Aliisa Kujala

 • Rahastonhoitaja: Sini Raiko

 • Opettajakunnan edustaja: Sirpa Annan

  Vanhempainyhdistykseen voi olla yhteydessä sähköpostitse: komeetta.pta@gmail.com

  Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa

 • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään

 • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa

 • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

  Vanhempainyhdistys mm. hankkii lapsille välituntivälineitä, järjestää oppilaille tapahtumia ja tukee luokkaretkiä ja leirikouluja. 

  Yhdistys tiedottaa tapahtumista ja kokouksista sähköpostitse sekä kotiin jaettavilla tiedotteilla.