Vanhempainyhdistys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Päivänkehrässä toimii kolme vanhempainyhdistystä

Päivänkehrän  toimipisteen Vanhempainyhdistys ry

Päivänkehrän vanhempainyhdistys ry  LV 18-19

Maire Aarnio, puheenjohtaja  (maireaarnio@hotmail.com)

Maiju Tolvanen, varapj.

Kristiina Hyytiäinen, rahastonhoitaja

Katja Riuttu-Sillanpää, tiedottaja

Henna Hellberg

Martta Valli

Paula Pietilä

Marika Uusikartano

Anu Meronen

Tavoitteena on
*edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
*tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
*tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa
*toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

Yhdistys tiedottaa tapahtumista ja kokouksista kotiin jaettavilla tiedotteilla. 

Päivänkehrän toimipisteen kielikylpy ry (PÄKY)

Päivänkehrän kielikylpy ry (PÄKY) on Päivänkehrän kielikylpyoppilaiden vanhempien yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 2000.

Päivänkehrän kielikylpyluokkien vanhempainyhdistys Päky Ry  LV 18-10

Paula Hassel, puheenjohtaja  ry.paky@gmail.com)))

Maiju Aikala, sihteeri

Virve Vakiala, rahastonhoitaja

Anu Bragge

Jessica Forsman

Kim Holopainen

Tiina Karakorpi

Johanna Lehtisyrjä

Antti Lohikoski, varajäsen

Pauliina Moilanen, opettajajäsen

Tarkoitus

*kielikylpytoiminnan ja muun oppimisen edellytysten kehittäminen ja ylläpitäminen

*koulun ja kodin välisen vuorovaikutuksen edistäminen kielikylpyluokilla

*tukea kielikylvyn käyttämistä opetusmenetelmänä

Tavoitteet

*vaikuttaa omalta osaltaan, että Päivänkehrän koulun kielikylvyssä on hyvä ja motivoitunut ilmapiiri sekä oppilailla että opettajilla

*toimia koulun kielikylpyperinteiden ylläpitäjänä yhteistyössä opettajien kanssa mm. muistuttamalla kielikylpyluokkia erilaisten juhlien ja tapahtumien järjestämisestä vuosittain

*tukea koulun kielikylpyoppilaiden leirikoulua ja muuta koulun puitteissa järjestettävää virkistystoimintaa

* yhteistyössä opettajien ja muiden kielikylpytoimijoiden kanssa olla mukana järjestämässä tempauksia, joissa kielikylvystä kiinnostuneet pääsevät tutustumaan kielikylpymetodiikkaan ja –opetukseen

*ylläpitää yhteyksiä muihin kielikylpy-yhdistyksiin ja  –toimijoihin Espoossa (erityisesti Olarin alueella)

*tiedottaa alueen ruotsinkielisestä kielikylpytoiminnasta

Yhdistyksen kotisivu: http://paky.omasivu.fi/

PäMu

Vanhempainyhdistys PäMu auttaa ja tukee musiikkiluokkien toimintaa järjestämällä tempauksia sekä tarvittaessa toimimalla tuottajan roolissa konsertti ym. hankkeissa.

Komeetan toimipisteen vanhempainyhdistys ry

Komeetan vanhempainyhdistys toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2004.

Komeetan vanhempainyhdistys LV 18-19

Sari Peitsalo, puheenjohtaja

Jenni Santaluoto-Vainio, varapj.

Aliisa Kujala, sihteeri

Sini Raiko, kirjanpitäjä

Katri Metsävuo

Minna Riihimäki

Riikka Kostamo

Ester Pretel

Sanna Huolman

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

Vanhempainyhdistys mm. hankkii lapsille välituntivälineitä, järjestää oppilaille tapahtumia ja tukee luokkaretkiä ja leirikouluja. 

Yhdistys tiedottaa tapahtumista ja kokouksista sähköpostitse sekä kotiin jaettavilla tiedotteilla.