Vanhempainyhdistys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Päivänkehrässä toimii neljä vanhempainyhdistystä

Päivänkehrän Vanhempainyhdistys ry

Anu Meronen, pj. anu.meronen@welho.net 

Martta Valli, jäsen 

Maiju Tolvanen, jäsen

Marika Uusikartano, jäsen

Kaisa Belloni, jäsen

Mia Repo, jäsen

Tekla Tierala, jäsen

Elina Vedenkannas, jäsen

Mari Vuokila (opettajakunnan edustaja)

Tavoitteena on
*edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
*tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
*tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa
*toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

Yhdistys tiedottaa tapahtumista ja kokouksista kotiin jaettavilla tiedotteilla. 

Päivänkehrän kielikylpy ry (PÄKY)

Päivänkehrän kielikylpy ry (PÄKY) on Päivänkehrän kielikylpyoppilaiden vanhempien yhdistys.

Paula Hassel, puheenjohtaja  ry.paky@gmail.com

Maiju Aikala, sihteeri

Virve Vakiala, rahastonhoitaja

Jessica Forsman, jäsen

Kim Holopainen, jäsen

Tiina Karakorpi, jäsen

Johanna Lehtisyrjä, jäsen

Antti Lohikoski, varajäsen

Pauliina Moilanen, opettajajäsen

Tarkoitus

*kielikylpytoiminnan ja muun oppimisen edellytysten kehittäminen ja ylläpitäminen

*koulun ja kodin välisen vuorovaikutuksen edistäminen kielikylpyluokilla

*tukea kielikylvyn käyttämistä opetusmenetelmänä

Tavoitteet

*vaikuttaa omalta osaltaan, että Päivänkehrän koulun kielikylvyssä on hyvä ja motivoitunut ilmapiiri sekä oppilailla että opettajilla

*toimia koulun kielikylpyperinteiden ylläpitäjänä yhteistyössä opettajien kanssa mm. muistuttamalla kielikylpyluokkia erilaisten juhlien ja tapahtumien järjestämisestä vuosittain

*tukea koulun kielikylpyoppilaiden leirikoulua ja muuta koulun puitteissa järjestettävää virkistystoimintaa

* yhteistyössä opettajien ja muiden kielikylpytoimijoiden kanssa olla mukana järjestämässä tempauksia, joissa kielikylvystä kiinnostuneet pääsevät tutustumaan kielikylpymetodiikkaan ja –opetukseen

*ylläpitää yhteyksiä muihin kielikylpy-yhdistyksiin ja  –toimijoihin Espoossa (erityisesti Olarin alueella)

*tiedottaa alueen ruotsinkielisestä kielikylpytoiminnasta

Yhdistyksen kotisivu: http://paky.omasivu.fi/

Päivänkehrän musiikkiluokkien vanhempainyhdistys PäMu ry.

Vanhempainyhdistys PäMu auttaa ja tukee musiikkiluokkien toimintaa järjestämällä tempauksia sekä tarvittaessa toimimalla tuottajan roolissa konsertti ym. hankkeissa.

Komeetan vanhempainyhdistys ry lukuvuosi 2020 - 2021

Jenni Santaluoto-Vainio, puheenjohtaja

Anna Holopainen, varapj.

Sanna Huolman, sihteeri

Katri Metsävuo, jäsen

Riikka Salo, rahastonhoitaja

Sanna Säynätmäki, opettajajäsen

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

Vanhempainyhdistys mm. hankkii lapsille välituntivälineitä, järjestää oppilaille tapahtumia ja tukee luokkaretkiä ja leirikouluja. 

Yhdistys tiedottaa tapahtumista ja kokouksista sähköpostitse sekä kotiin jaettavilla tiedotteilla.