Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Päivänkehrän koulun johtokunnan jäsenet 2017 - 2021

Varsinainen jäsen / henkilökohtainen varajäsen:

Mika Lehtisyrjä pj  (040 833 771)  Pyry Grönholma (050 3271594, pyry@iki.fi)

Annakaisa Pirilä                            Virpi Soini

Antti Honkela                                 Jarmo Turunen

Henkilöstöedustajat:

Mika Mattila

Johanna Halkoaho 

Esittelijä ja sihteeri Jukka Sarpila 050 518 433

Varaesittelijä ja -sihteeri Mari Vuokila

Johtokunnan pöytäkirjat

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 10.5.2021 pöytäkirja (pdf, 2420 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 7.9.2020 pöytäkirja (pdf, 2157 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 7.9.2020, liite 1 lukuvuosisuunnitelma (pdf, 4474 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 7.9.2020, liite 2 koulukohtainen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyvä varautumissuunnitelma (pdf, 1140 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 7.9.2020, liite 3 johtokunnan lausunto kielikylvyn oppilasvalintaperusteiden muuttamista varten (pdf, 580 Kt)

Päivänkehrän johtokunnan kokous 26.05.2020 pöytäkirja (pdf, 2391 Kt)

Päivänkehrän johtokunnan kokous 10.2.2020 pöytäkirja (pdf, 5242 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Päivänkehrän koulun järjestyssäännöt (pdf, 9 Kt)