Päivänkehrän koulu

Päivänkehrän koulu on kehittyvä, monipuolisia työtapoja, luovuutta ja oppilaiden yksilöllisyyttä painottava 620 oppilaan alakoulu. Oppilasta ohjataan omatoimiseen tiedon etsintään ja arviointiin sekä tuetaan hänen kasvamistaan sosiaaliseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulussa on myös esiopetusta, ruotsinkielistä kielikylpyopetusta ja musiikkiluokkaopetusta luokka-asteilla 3-6 sekä luokkamuotoista erityisopetusta.

Lukuvuosi 2018-2019

Päivänkehrän koulussa, Päivänkehräntie 2, opiskelevat Päivänkehrän koulun kielikylpy- ja musiikkiluokat sekä yleisopetuksen 1-, 2-,3 - 4-, 5 - ja 6- luokat. Päivänkehrän koulussa opiskelee myös erityisluokkia.

Komeetan rakennuksessa, Komeetankuja 6, opiskelevat yleisopetuksen 1-6- luokat.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Opinmäen päiväkoti

Päivänkehrän koulun kieliohjelma:

A1 EN (kielikylpyopetuksessa RU)

A2 RA (kielikylpyopetuksessa EN/SA)

B1 RU (kielikylyopetuksessa EN)