Päivänkehrän koulu

Päivänkehrän koulu on kehittyvä, monipuolisia työtapoja, luovuutta ja oppilaiden yksilöllisyyttä painottava noin 700 oppilaan alakoulu. Oppilasta ohjataan omatoimiseen tiedon etsintään ja arviointiin sekä tuetaan hänen kasvamistaan sosiaaliseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulussa on myös ruotsinkielistä kielikylpyopetusta luokka-asteilla 1 - 6 ja musiikkiluokkaopetusta luokka-asteilla 3 - 6 , luokkamuotoista erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta luokka-asteilla 3 - 6.

Lukuvuosi 2021 - 2022

Päivänkehrän koulussa, osoitteessa Päivänkehräntie 2, opiskelevat Päivänkehrän koulun kielikylpy- ja musiikkiluokat sekä yleisopetuksen 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.- ja 6. -luokat. Koulussa opiskelee myös erityisluokkia ja valmistavan opetuksen luokka.

Komeetan rakennuksessa, Komeetankuja 6, opiskelevat yleisopetuksen 1. - 6. -luokat.

Päivänkehrän koulun kieliohjelma:

A1 -kieli englanti; kielikylpyopetuksessa ruotsi

A2 -kieli ranska;  kielikylpyopetuksessa englanti/saksa

B1 -kieli ruotsi;  kielikylpyopetuksessa englanti

Päivänkehrän koulun lukuvuosiopas 2020 - 2021 (pdf, 751 Kt) Uusi lukuvuosiopas päivitetään kotisivuille syksyllä 2021.