Päivänkehrän koulu

Päivänkehrän koulu on kehittyvä, monipuolisia työtapoja, luovuutta ja oppilaiden yksilöllisyyttä painottava 660 oppilaan alakoulu. Oppilasta ohjataan omatoimiseen tiedon etsintään ja arviointiin sekä tuetaan hänen kasvamistaan sosiaaliseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulussa on myös ruotsinkielistä kielikylpyopetusta ja musiikkiluokkaopetusta luokka-asteilla 3-6 , luokkamuotoista erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta luokka-asteilla 2-6.

Lukuvuosi 2020 - 2021

Päivänkehrän koulussa, Päivänkehräntie 2, opiskelevat Päivänkehrän koulun kielikylpy- ja musiikkiluokat sekä yleisopetuksen 1-, 2-,3 - 4-, 5 - ja 6- luokat. Päivänkehrän koulussa opiskelee myös erityisluokkia.

Komeetan rakennuksessa, Komeetankuja 6, opiskelevat yleisopetuksen 1-6- luokat.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta.

Päivänkehrän koulun kieliohjelma:

A1 EN (kielikylpyopetuksessa RU)

A2 RA (kielikylpyopetuksessa EN/SA)

B1 RU (kielikylyopetuksessa EN)

( Uusi lukuvuosiopas päivittyy lähipäivinä.)