Vanhempainyhdistys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Terveisiä Teille kaikille Vanhempainyhdistykseltä!

Nuuksion koulun vanhempainyhdistys ry on rekisteröity syksyllä 2004 ja toimimme yhdessä Nuuksion koulun henkilökunnan kanssa resurssiemme mukaan kaikkien koulussamme opiskelevien lastemme kouluviihtyvyyden, -turvallisuuden ja yhteisöllisyyden vuoksi.

Toiminnallamme pyrimme tarjoamaan ja etsimään lapsille, vanhemmille sekä koulun henkilökunnalle yhteisiä toimintahetkiä. Tuemme lastemme opiskelua, välituntiliikuntaa tms. mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti tai järjestämällä esim. koulupäivän aikana tapahtuvia kulttuuri-, musiikki-, tai teatteritempauksia, yhteistyössä koulun kanssa.

Tällä hetkellä vanhempainyhdistyksemme hallituksessa toimii puheenjohtajan lisäksi 3 muuta jäsentä. Kerran vuodessa hallitus kokoontuu päättämään yhdistyksen vuosikokoukselle (syyskokous) esitettävistä asioista. Kaikki yhdistyksen kokoukset/ tapaamisemme ovat avoimia kaikille oppilaiden vanhemmille ja koulun henkilökuntaan kuuluville. Pidämme kokouksia noin kerran kuukaudessa. Kokouksissa käymme läpi kouluun liittyviä ajankohtaisia asioita

Vanhempainyhdistystoiminta on hyvin moninaista, melkeinpä mitä vaan. Toimimme oppilaiden edustajina ja toiminnallamme ajamme lastemme etuja, riippumattomasti. Kukapa ei oman lapsensa parasta haluaisi. Vanhempainyhdistyksen kautta meillä vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa yhtenä koulun yhteistyötahona koulun toiminnan suunnitteluun, lastemme viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja siihen, että kaikilla olisi koulussa hyvä olla. Toiminnan kautta lapset, vanhemmat ja koulun henkilökunta tutustuvat toisiinsa ja yhteisen hyvän suunnittelu, vaikuttaminen ja toteuttaminen helpottuu. Kasvamme ja tiedostamme ympäröivän yhteisön, luomme yhteisöllisyyttä ja sitä kautta myös turvallisuutta. Tiedämme keitä me olemme, keitä ovat naapurit ja missä lapsemme liikkuvat. Koko kylä kasvattaa ja luo turvallisuutta.

Kaikki koulumme oppilaiden vanhemmat kuuluvat automaattisesti yhdistykseemme jäseninä. Jäsenmaksua emme peri emmekä pidä yllä julkisia jäsenrekistereitä. Yhdistyksen toiminta on jäsenille vapaaehtoista. Ilmoittautua voi jokainen itse yhdistykselle, jos haluaa olla mukana yhdistyksemme jäsenpostituslistalla saaden tietoa toiminnastamme ja muista mahdollisista ajankohtaisista asioista.

Olemme mukana KokoEspoo ryn toiminnassa resurssiemme mukaan. Koko Espoo Ry on kaupunkitason vanhempainyhdistysten vaikutuskanava Espoon päättäjiin sekä kuulumme Suomen vanhempainliittoon, joka on rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteisjärjestö. Se toimii vanhempien vaikutuskanavana valtakunnallisella tasolla ja järjestää erilaista neuvontaa, seminaari- sekä koulutustoimintaa.

Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Nuuksion koulun vanhempainyhdistyksen puolesta, Terhi Perttilä (pj) nuuksion.vanhempainyhdistys@gmail.com