Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet 2017 - 2021

Varsinaiset jäsenet / Varajäsenet

Kaija Malk (puheenjohtaja) / Terhi Perttilä

Jussi Haara (varapuheenjohtaja) / Timo Vartiainen

Anne Paananen / Antti-Petteri Palola

Tommi Piirainen / Satu Piirainen

Seppo Holma / Esa Tammio

Emmi Siltakorpi / Kirsikka Vihtari

Reijo Mäkelä / Eeva Partanen

Mimmu Hellsten (esittelijä ja sihteeri)

Koulun järjestyssäännöt

Nuuksion koulun järjestyssäännöt