Nöykkiönlaakson koulu

Koulumme on n. 420 oppilaan ja reilun 25 opettajan alakoulu Nöykkiössä, Espoonlahden alueella. Koulussamme on opetusryhmiä Nöykkiön päiväkodin järjestämästä esiopetuksesta kuudensiin luokkiin sekä kielellisiä erityisvaikeuksia kuntouttava opetusryhmä. A2-kielenä koulussamme voi valita saksan kielen.

Keskeisenä lähtökohtana koulussamme on vahvojen perustietojen ja -taitojen rakentaminen turvallisessa ja viihtyisässä kasvu- ja oppimisympäristössä sekä oppilaan myönteisen minäkuvan vahvistaminen ja tukeminen. Nämä lähtökohdat luovat perustan oppilaan elinikäiselle oppimiselle.

Esteettömyys on huomioitu koulussamme siten, että pääovesta (A) sisääntultaessa portaikossa on pyörätuolihissi ja L-oven läheltä löytýy hissi, jolla pääsee 1. ja 2.kerroksen välin.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Nöykkiön päiväkoti.