Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koulussamme toimii oppilaiden valitsema oppilaskunnan hallitus, jonka tehtävänä on toimia oppilaiden edustajana koulun yhteisissä asioissa. Jokaiselta luokalta valitaan vaaleilla edustaja vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Luokkien edustajat kokoavat oppilaiden toiveita ja mielipiteitä sekä tiedottavat luokkia yhteisesti sovituista asioista. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu joka toinen viikko.

Lukuvuoden aikana oppilaskunnan hallitus toimii yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa ja pyrkii edistämään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä koulussamme että lähiympäristössämme.

Oppilaskunnan hallituksen ohjaavina opettajina toimivat Miia Kytöharju ja Sanna Ojala.