Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet / Varajäsen
Antila Henna pj. / Vaahersalo Jukka
Kotro Kimmo vpj. / Konu Nina
Silfverberg-Nurminen Kirsi / Silfver Crista
Vanhamaa Kirsi  / Pusa Ville-Pekka

Henkilöstöedustajat
Kekoni Janne / Hellsten Nina
Päkkilä Petri / Erlin Riikka

Esittelijä ja sihteeri
Pyykkö Riitta

Koulun järjestyssäännöt

Niipperin koulun järjestyssäännöt (pdf, 5 Kt)