Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

* Oppilasmäärä on 113 oppilasta lukuvuonna 2018-2019
* Luokat 1-6 ja kaksi lieke-erityisluokkaa
* Kaksi 1-2 luokkaa jossa yhdysluokkaopetusta 
* Perusopetuksen iltapäivätoiminta: Siberianjay.com, Vastuuohjaajana Timo Vartiainen 050-358 1405, siberianjay@kolumbus.fi

Opetettavat kielet
A1-kieli: EN
A2-kieli: RU