Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet  /  Henkilökohtaiset varajäsenet

Timo Majanen (pj)  /  Minna Pajunen
Soli Salminen/ Markku Salminen
Olli Ojala  / Henna Hämäläinen
Pasi Hakkarainen/ Inka Lamminaho 
Outi Hokkanen  / Kari Kangas    

                                                                                                                         
Henkilöstöedustajat

Miia Kivivuori/ ilmoitetaan myöhemmin
Mari-Minna Wiljanen/ Katariina Vainio

Esittelijä ja sihteeri
Erja Oila, koulunjohtaja

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan pöytäkirja 17.02.2021 1/2021  (pdf, 164 Kt),  Liite 1 (pdf, 446 Kt), Liite 2 (pdf, 3163 Kt)

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 25.5.2021 2/2021 (pdf, 2968 Kt), Liite 1 (pdf, 460 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Mikkelän koulun järjestyssäännöt (pdf, 86 Kt)