Mikkelän koulu

Mikkelän koulu on pieni 112 oppilaan luonnonläheinen koulu, joka tarjoaa yleisopetusta luokilla 1–6. Lisäksi koulussamme on lukuvuotena 2020-2021 kolme erityisluokkaa; kaksi lieke-ryhmää ja yksi autisminkirjonryhmä.  Ympäröivä luonto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Koulussamme toimii Vihreä lippu, KiVa-koulu sekä oppilaiden välinen Verso-vertaissovittelu. Koulumme tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan yksilöllistä kasvua ja ohjata heitä yhteisölliseen toimintaan. Mikkelän koulussa opiskellaan A1-kielenä englannin kieltä jo ensimmäisen luokan keväästä lähtien. A2-kielenä voi opiskella ruotsia neljännestä luokasta lähtien ja B1-kielenä ruotsia 6. luokasta lähtien.

Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä varhaiskasvatuksesta vastaa Mikkelän päiväkoti.