Mikkelän koulu

Mikkelän koulu on pieni luonnonläheinen koulu, joka tarjoaa yleisopetusta luokilla 1–6. Lisäksi koulussamme on lukuvuotena -19-20 kolme erityisluokkaa; kaksi lieke-ryhmää ja yksi autisminkirjonryhmä.  Ympäröivä luonto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Koulussamme toimii Vihreä lippu, KiVa-koulu, Liikkuva koulu -projekti sekä oppilaiden välinen Verso-vertaissovittelu. Koulumme tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan yksilöllistä kasvua ja ohjata heitä yhteisölliseen toimintaan.

Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä varhaiskasvatuksesta vastaa Mikkelän päiväkoti.