LUMA-painotus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus Meritorin koulussa


LUMA-opetuksella on koulussamme jo yli kymmenen vuoden perinteet. Vuosittain innokkaista 2. -luokkalaisista pikkututkijoista valitaan kouluumme yksi uusi ns. LUMA-luokka.  Kolmannelta luokalta alkava erityispainotus jatkuu ko. luokalla koko alakoulun ajan, minkä jälkeen oppilas voi halutessaan pyrkiä  yläkoulun matematiikkaa ja luonnontieteitä painottavalle luokalle.

LUMA-painotus näkyy koulussamme muillakin luokilla esim. matematiikan ja luonnontieteiden normaalia suurempana viikkotuntimääränä. Koulussamme on myös ajan tasalla olevat tutkimusvälineet sekä kirjasto- ja tietokoneluokka, joten tutkivalle ja toiminnalliselle oppimiselle on hyvät puitteet. Meren ja metsän läheisyys sekä asiantuntevat ja innokkaat opettajat lisäävät elämyksellistä ja mieleenpainuvaa opiskelua.

LUMA-luokalle haetaan erillisellä hakulomakkeella. Luokalle valitaan noin 20 luonnontieteestä ja matematiikasta kiinnostunutta ja innokasta oppilasta.
Matemaattis-luonnontieteellisessä opetuksessa pyritään oppilaan oman käsitteellisen ajattelun kehittämiseen. Opetus ohjaa oppilasta löytämään asiayhteyksiä sekä etsimään ratkaisuja ongelmiin. Lähtökohta oppimiselle on oppilaan aikaisemmin oppimat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja elämyksellinen opetus vahvistaa oppilaan myönteistä ympäristö- ja luontosuhdetta.

 

Hakeminen

Huoltajat täyttävät Hakemus painotettuun opetukseen -hakulomakkeen ja liittävät siihen kopion lapsensa 2. luokan välitodistuksesta.  espoo.fi/opetuksenlomakkeet

Hakijat osallistuvat valintakokeeseen Meritorin koulussa.
Valintakoe koostuu äidinkielen, matematiikan ja luonnontieteiden osioista, joissa mitataan 2. luokan opetussuunnitelman mukaisia tietoja, taitoja ja osaamista.
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.


Valinta

Hakijat valitaan matemaattis-luonnontieteelliseen opetukseen valintakokeen sekä 2. luokan matematiikan väliarvioinnin perusteella. Meritorin matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen valintaperusteista saa lisätietoa koulun kotisivuilta  espoo.fi/meritorinkoulu.