Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Yleistä

Meritori on vuonna 1987 valmistunut n. 320 oppilaan ala-asteen koulu. Meritori sijaitsee Espoon Kivenlahdessa, Espoonlahden rannalla.

Infopaketti 1.-2. luokat (pdf, 544 Kt)

Infopaketti 3.-6. luokat (pdf, 638 Kt)

Tervetuloa kouluun! -opas koulutulokkaalle
Welcome to school -information for the guardians of new first-graders
(pdf, 376 Kt)

 

Koulun erityispiirteet
 

Koulu antaa matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Opiskelu perustuu havainnointiin, tutkimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä.

Koulussamme opiskellaan A1-kielenä kolmannelta luokalta alkaen englantia. Oppilas voi valita neljänneltä luokalta alkaen A2-kieleksi ranskan. Meritorissa annetaan luokkamuotoista ja luokatonta erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta maahanmuuttaneille oppilaille.
 

Toteutamme  Meritorin koulussa vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. Hyvään keskittyvän ja vahvaa luonnetta kasvattavan opetuksen myötä löydämme jokaisen lapsen voimavaroja ja vahvuuksia. Meritorin koulussa toteutetaan positiivista pedagogiikkaa monella tasolla. Positiivisessa pedagogiikassa keskitytään luonteenvahvuuksien löytymiseen ja harjoittelemiseen osana jokaista koulupäivää. Luonteenvahvuuksia ovat esimerkiksi ystävällisyys, itsesäätelykyky ja sinnikkyys. Luonteentaitojen kehittäminen edesauttaa myös akateemista oppimista. Uskomme, että vahvuusperustaisuus on tie hyvinvointiin. Olemme kehittäneet vahvuusperustaista opetusta Meritorin koulussa ja tähän opetukseen osallistuvia oppilaita on yleisopetuksen ja erityisopetuksen luokissa sekä kielten tunneilla. Myös Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma.

Kodin ja koulun yhteistyötä tukee koulun vanhempainyhdistys Meritori ry järjestäen erilaisia tapahtumia, joiden tuotto koituu eri muodoissaan koulumme hyväksi.