Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

puheenjohtaja
Laura Kuivalainen vj. Mats Kuivalainen

varapuheenjohtaja
Marjo Mäntykivi vj. Heidi Vesala

muut jäsenet
Tiina Hero  vj. Tiina Hyttinen
Timo Reijo vj. Tero Heittola
Jani Lehessalo vj. Kirsi Sinimetsä

henkilöstöedustajat
Thomas Puotila vj. Olli Andström
Janni Lehtinen vj. Anu Hillner

esittelijä ja sihteeri
Matti Jokela vj. Minna Nevanlinna

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät kotiin jaetusta Meritorin koulun lukuvuosioppaasta.

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan kokouspöytäkirja 18.5.2021 (pdf, 131 Kt)

Johtokunnan kokouspöytäkirja 9.2.2021 (pdf, 94 Kt)

Liite 1 Johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2020 (pdf, 43 Kt)

Johtokunnan kokouspöytäkirja 28.9.2020 (pdf, 161 Kt)

Liite 1 Ohjaussuunnitelma 2020-21 (pdf, 249 Kt)

Liite 2 Perusopetuksen järjestäminen Espoon perusopetuksessa lukuvuonna 2020-21 (pdf, 80 Kt)

Johtokunnan kokouspöytäkirja 18.5.2020 (pdf, 94 Kt)

Johtokunnan kokouspöytäkirja 10.2.2020 (pdf, 87 Kt)

Johtokunnan kokouspöytäkirja 30.9.2019 (pdf, 86 Kt)

Johtokunnan kokouspöytäkirja 1.10.2018

Johtokunnan kokouspöytäkirja 16.1.2018

Liite 2 Meritorin koulu_Johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2017

Liite 3 johtokunnan pöytäkirjaan 16.1.2018_LUMA-kokeen pistemäärärajat2018

Meritorin koulun johtokunnan kokous 22.5.2018

Liite 1 Luma-kokeen pistemäärärajat 2018

Liite 2 Hakemus lukuvuoden 2018-19 lauantaityöpäivälle ja sitä korvaavalle vapaapäivälle

Liite 3 Tiedote Meritorin koulussa alkavasta peruskorjauksesta 2019

Koulun järjestyssäännöt

Meritorin koulun järjestyssäännöt