Meritorin koulu

Meritorin koulu sijaitsee Espoonlahden rannalla Kivenlahdessa. Noin 320 oppilasta opiskelee kannustavassa ja vireässä ilmapiirissä. Koulussa painotetaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita sekä tarjotaan oppilaille pienryhmäopetusta.
Koulussamme toteutetaan myös vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella.