Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Juniorieduskunta

Koulumme juniorieduskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä parantaa oppilaiden asemaa ja viihtyisyyttä koulussa. Jokaisella luokalla on oma edustaja juniorieduskunnan hallituksessa. Juniorieduskuntaa ohjaavat opettajat Hannele Huhta-Kahma ja Niina Ilmanen.