Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Kolmannella luokalla oppilaat aloittavat A1-englannin ja voivat halutessaan aloittaa neljännellä luokalla A2-espanjan tai A2-saksan opiskelun. Kielivalinnat tehdään pääsääntöisesti koko peruskoulun ajaksi. Alakoulussa kaikkia kieliä opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Alakoulun vieraan kielen opetuksen tehtävä on antaa pohjaa oppilaan hyvälle kielitaidolle ja luoda myönteistä asennetta kielten opiskelua kohtaan.