Mankkaanpuron koulu

Mankkaanpuron koulu on turvallinen, iloinen ja oppimiseen innostava kasvu- ja oppimisympäristö. Hyödynnämme vahvuuksia, iloitsemme onnistumisista.

Yhteistyö on toimintamme perusta. Yhteistyö-, vuorovaikutus-, tunne- ja esiintymistaitoja harjoitellaan tavoitteellisesti. Mankkaanpurossa toimitaan yhdessä sovittujen toimintatapojen mukaisesti, yhteisöllisyyttä vaalien. Mankkaanpuro on monikulttuurinen ja kansainvälinen kouluyhteisö.

Mankkaanpurossa opitaan taitoja ja tietoja. Oppimaan oppimisen taidot ovat koulun arjessa keskeisiä. Työtavat ovat monipuolisia ja lapsilähtöisiä. Mankkaanpurossa lapset osallistuvat aktiivisesti oppimisen ja koulutyön suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Arkeemme kuuluu systemaattinen tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja tiedonhallintataitojen harjoittaminen osana oppimista. Koulussamme ohjataan vastuullisen ja kestävän elämäntavan valintoihin.

Lukuvuonna 2020-2021 Mankkaanpurossa työskentelee 23 opetusryhmää, n. 500 oppilasta, 33 opettajaa ja 5 koulunkäyntiavustajaa sekä 4 lastenhoitajaa. Koulussamme annetaan myös esiopetusta ja maahanmuuttajien valmistavaa opetusta. Kieliohjelmassamme on A1-kielinä englanti ja saksa, sekä A2-kielenä englanti.

Lukuvuosiopas 2020-2021 (päivitetty 17.9.20) (pdf, 594 Kt)