Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Lintuvaaran koulun tuntijako (pdf, 29 Kt)

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Lintuvaaran koulu on n. 500 oppilaan alakoulu, jossa luokka-asteilla 1-6 on 3-4 rinnakkaisluokkaa. Koulussamme on pienryhmässä sekä yhteistyössä yleisopetuksen kanssa toimivaa erityisluokkaopetusta, kaksi valmistavaa luokkaa sekä 3.luokalta alkaen musiikkipainotus. A1 -kielenä on englanti ja A2 -kielenä ranska.

Lintuvaaran koulussa kannustamme oppilaita ottamaan vastuuta omasta koulunkäynnistään ja arvioimaan oppimistaan. Tuemme oppilaan yksilöllisyyttä yhteistyössä vanhempien kanssa. Hyvä käytös ja toisten kunnioittaminen kuuluvat koulumme periaatteisiin.

Lintuvaaran koulun päivittäinen työaika (pdf, 4 Kt)