Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet 2017 - 2021


Esittelijä / valmistelija
Birgit Paju

Sihteeri
Birgit Paju

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Lintuvaaran koulun johtokunnan puheenjohtajana toimii Tuomas Timonen

Yhteystiedot: puhelin: 0503860448, e-mail: tuomas.timonen@iki.fi

Varapuheenjohtajana toimii Anna Myllymäki

Yhteystiedot:  puhelin: 040 5415732, e-mail: anna.myllymaki@gmail.com

Jäsenet / henkilökohtaiset varajäsenet

Tuomas Timonen, puheenjohtaja/ Petteri Tuomi

Anna Myllymäki, varapuheenjohtaja/ Kaisa Alaviiri

Tiina Kupila/ Katri Turunen

Henkilökunta:

Eeva Hänninen/ Sanna Lintula

Vesa Vuopala/ Petri Hokkanen

Johtokunnan pöytäkirjat 2020

Lintuvaaran koulun johtokunta 29.1.2020, 01/2020 (pdf, 26 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 29.1.2020, 01/2020, liite 1: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2022 (pdf, 54 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 19.5.2020 02/2020 (pdf, 214 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 20.5.2020 03/2020 (pdf, 214 Kt)

Johtokunnan kokous 17.9.2020 (pdf, 84 Kt)Liite: Lukuvuosisuunnitelma 2020-2021 (pdf, 323 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Lintuvaaran koulun järjestyssäännöt (pdf, 14 Kt)