Lintuvaaran koulu

Lintuvaaran koulussa on n. 500 oppilasta luokka-asteilla 1-6. Koulussamme on yleisopetuksen lisäksi musiikkipainotusta vuosiluokilla 3-6, luokkamuotoista erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta. Lukuvuonna 2019 - 2020 koulun tiloissa opiskelee osittain myös Veräjäpellon ja Leppävaaran koulujen oppilaita.

Lintuvaaran koulun suuri peruskorjaus ja laajennus valmistui 7.1.2016. Tällöin alun perin vuonna 1957 rakennettu koulurakennus ja piha-alue peruskorjattiin täysin ja samalla rakennettiin suuri laajennusosa.

Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä varhaiskasvatuksesta vastaa Lintuvaaran päiväkoti.