Lintulaakson koulusta Vuoden koulu 2016

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.5.2016 klo 10.02

Espoolainen Lintulaakson koulu on voittanut valtakunnallisen Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -kilpailun. Kilpailun järjesti ja voittajan nimesi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Onnittelemme hienosta tunnustuksesta!

- Tunnustus on tulosta pitkäjänteisestä työstä opetuksen kehittämiseksi. Olemme ylpeitä koulustamme, onnittelee perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen. 

Keskiössä inklusiivisuus, monikulttuurisuus ja matematiikan taitojen oppiminen

Lintulaakson koulu on 526 oppilaan ja 36 päätoimisen opettajan alakoulu, joka panostaa sekä oppilaiden että opettajien hyvinvointiin. Sitoutuminen näkyy turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä, jossa kaikki kantavat yhteistä vastuuta oppilaista. Koulussa on oppilaita esikoulusta kuudenteen luokkaan.

Lintulaaksossa on kiinnitetty huomiota erityisen tuen tarpeeseen ja opetusjärjestelyihin niin, että kaikki oppilaat voisivat käydä koulua yhdessä. Koulussa ollaan tyytyväisiä Hyvä Alku ja Hyvä Jatko -luokkiin, jotka muodostuvat yhdistetyistä yleisopetuksen ja erityisopetuksen ryhmistä. Luokissa työskentelee erityisluokanopettaja, luokanopettaja ja koulunkäyntiavustaja. Tällä huolehditaan siitä, että jokainen lapsi saa tarvitsemaansa ohjausta oppimisensa tueksi.

Myös koulun maahanmuuttajataustaiset oppilaat on integroitu osaksi koulun toimintakulttuuria. Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja tukee maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupolun alkua. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden osuus kasvaa kaikilla luokka-asteilla.

Lintulaakson koulussa on paneuduttu erityisesti matematiikan opetukseen. Suuri osa opettajista on hankkinut lisäkoulutusta matematiikan opettamiseen ja käyttää mielellään mm. Varga Nemenyí -menetelmää. Opetuksessa panostetaan matematiikan pohjataitojen ja rakenteiden oppimiseen. Koulussa on myös aktiivista oppilaskuntatoimintaa.

Vuoden kouluksi Lintulaaksoa ehdotti koulun vanhempainyhdistys. Koulu palkitaan juhlatilaisuudessa keskiviikkona 4.5. klo 10.00.

Lintulaakson koulu verkossa: espoo.fi/lintulaaksonkoulu.