Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Laurinlahden koulu on n. 300 oppilaan alakoulu. Koulun keskeisenä tavoitteena on laadukas perusopetus. Turvallisessa oppimisympäristössä on tavoitteena luoda jokaiselle oppilaalle vankka oppimispohja, jolle on hyvä rakentaa uutta. Toisten ihmisten huomioonottaminen, empatiakyky ja hyvät käytöstavat ovat keskeisiä asioita koulun arjessa.

Vastuuntunnon kehittämiseksi oppilaita ohjataan tekemään töitä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Kannustavassa ilmapiirissä oppilaita ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään. Koulu antaa oppilaille mahdollisuuden kasvaa elinikäiseksi oppijaksi, joka toimii aktiivisesti ja vastuullisesti muuttuvassa yhteiskunnassa.

Opetettavat kielet ovat kaikilla oppilailla A1-kielenä englanti ja vapaaehtoisina A2-kielinä 4. luokalta alkaen ruotsi ja saksa. B1-kieltä ruotsia opiskellaan 6. luokasta alkaen.

Koulussa on lakisääteistä iltapäivätoimintaa 1.-2. lk oppilaille.