Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

         kaudella 1/2017 - 12/2021

          Huoltajien edustajat

          Varsinainen jäsen / henkilökohtainen varajäsen

  • Jonna Pelanti, puheenjohtaja / Hanna Pajunen-Muhonen

  • Mikko Välisalo, varapuheenjohtaja / Antti Vasko

  • Mertsi Mäkinen / Pekka Koivistoinen

  • Pia Koskinen/Kimmo Svinhufvud


    Henkilökunnan edustajat

  • Juha-Pekka Kontturi / Kaisa Saukkoriipi

  • Tiina Saarinen / Tarja Kolehmainen

  • Mari Poikola, esittelijä ja sihteeri

Johtokunnan pöytäkirjat

Laurinlahden koulun johtokunta 18.4.2018 1/2018

Laurinlahden koulun johtokunta 3.10.2018, 2/2018

Laurinlahden koulun johtokunta 3.10.2018, 2/2018, Liite 1

Laurinlahden koulun johtokunta 3.10.2018, 2/2018, Liite 3

Laurinlahden koulun johtokunta 3.10.2018, Liite 5, 2/2018

Laurinlahden koulun johtokunta 3.10.2018, Liite 6, 2/2018

Laurinlahden koulun johtokunta 9.5.2019, 1/2019

Laurinlahden koulun johtokunta 22.4.2020 1/2020

Laurinlahden koulun johtokunnan kokous 29.9.2020 2/20

Laurinlahden koulun johtokunta 5.5.2021 1/2021 

Laurinlahden koulun järjestyssäännöt