Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Latokasken koulun johtokunta toimikaudeksi 2017 - 2021

Jäsen / Henkilökohtainen varajäsen

Johtokunnan puheenjohtaja Mikko Vahtera / Matti Sandkvist

Varapuheenjohtaja Camilla Ojala / Oksan Savasoglu Niemi

Paula Luomala / Juha-Matti Kemppinen

Henkilökunnan edustaja / Henkilökohtainen varajäsen

Tuula Merenheimo / Oili Juutila

Sami Ahola / Hanna Päivölä


Esittelijä ja sihteeri

Rehtori Olli-Pekka Hiipakka (09) 8168 3713

olli-pekka.hiipakka@espoo.fi

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan kokous 24.9.2020

Pöytäkirja_24.9.2020 (pdf, 120 Kt)

Johtokunnan kokous 26.5.2021

Pöytäkirja_26.05.2021 (pdf, 104 Kt)

Koulun järjestyssäännöt