Latokasken koulu

Latokasken koulu on 280 oppilaan alakoulu Espoossa. Latokasken koulu metsien ympäröimällä pientaloalueella tarjoaa rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön. Pidämme tärkeänä hyvien perustietojen ja taitojen oppimista. Tahdomme ylläpitää lämminhenkistä oppimisilmapiiriä yhteistyössä kotien kanssa. 

Latokasken koulussa opiskellaan englannin kieltä jo ensimmäisestä luokasta lähtien. A2- kielenä voi opiskella saksaa.