Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu kaksi oppilasta joka luokalta. Heidät on valittu vaaleilla. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu joka toinen viikko käsittelemään oppilaita koskevia asioita ja tekee tarvittaessa esityksiä opettajakunnalle.