Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 17.8.2017 § 29 päättänyt valita Lahnuksen koulun johtokuntaan toimikaudeksi 2017-2021 seuraavat henkilöt:

Jäsen / Henkilökohtainen varajäsen
Tiia Kalmi / Timo Nykänen
Jussi Kaasinen / Jari Heinonen
Tero Lintunen / Annukka Happonen
Maria Karhulahti-Heinonen / Vesa Määttä
Hannu Miettinen / Sanna Kotomäki

Henkilökunta:
Leena Iivarinen / Anne Karlsson
Anne Immovaara / Leena Halme

Johtokunnan puheenjohtaja on Tiia Kalmi ja varapuheenjohtaja Jussi Kaasinen.

Koulun järjestyssäännöt

Lahnuksen koulun järjestyssäännöt (pdf, 9 Kt)