Lahnuksen koulu

Lahnuksen koulu on viihtyisä ja turvallinen koulu luonnonläheisessä ympäristössä Pohjois-Espoossa. Lukuvuonna 2020-2021 koulussa on 100 oppilasta. Kestävä kehitys on yksi koulumme painopiste. Lähimetsää ja luontoa käytetään monipuolisesti oppimisympäristönä. Lapsia ohjataan ja kasvatetaan ajatteleviksi ja toisia kunnioittaviksi ihmisiksi. Opetus on oppilaslähtöistä ja oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan. Opiskelussa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa.

Lahnuksen koulussa opiskellaan A1-kielenä englantia 1. luokasta alkaen. A2-kielenä voi opiskella Kalajärven koulun kanssa yhteistyössä ruotsia tai saksaa 4. luokasta alkaen.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Kalajärven päiväkoti.