Tammikuun koulukuulumisia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.1.2020 klo 16.15

KOULUKUULUMISIA LÄHDERANNASTA                                                                        TAMMIKUU 2020 

  

Hyvää alkanutta vuotta 2020! 

  

Tammikuun tapahtumia: 

Arviointikeskusteluja pidetään tammi-helmikuun aikana. Arviointikeskustelu on osa lukuvuoden aikaista arviointia ja siinä keskitytään kunkin oppilaan oppimisen kannalta tärkeimpiin asioihin. Oppilas ja huoltaja voivat tuoda keskusteluun kodin kannalta tärkeitä asioita. Kotiin lähetetään täytettäväksi lomake, joka palautetaan täytettynä ennen sovittua keskusteluaikaa opettajan ohjeistuksen mukaisesti. 

Ke 8.1. klo 13.15 valinnaiskurssit starttaavat yhden oppitunnin kestävällä aloituskokoontumisella. 

Kerhotoiminta:  

  • Wau-kerho 2.-4.-luokkalaisille tiistaisin klo 13.05-14.05 
  • Westend Indiansien sählykerho tiistaisin klo 14.15-15.00 ja futiskerho klo 15.00-15.45 
  • Uudet ilmoittautumiset kotisivujen kautta. Uutta ilmoittautumista ei tarvita syksyllä aloittaneilta. 
  • Westend Indians käy esittelemässä kerhotarjontaansa luokissa ti 14.1. 
  • Saksan kielen kerho 3. luokkalaisille alkaa 15.1. klo 13.00-14.00. Kerho kokoontuu 4 kertaa. Ilmoittautuminen Wilman kautta Marianne Rennerille. 

Peruskoulun seitsemännelle luokalle haetaan 8.–16.1.2020 täyttämällä Wilmassa Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomake. Yläkoululaisen opas 2020-2021 on luettavissa Espoon kaupungin nettisivuilla. 

5.-6.-luokkien monialaisten opintojen viikko käynnistyy viikolla 5. Jakson teema liittyy ympäristökasvatukseen. 

Kirjastoauto ei enää vieraile koululla kuukausittain. 

Koulun itsearviointiin liittyvä huoltajakysely on avoinna viikoilla 4-5 eli 20.1.-2.2.  

Marraskuussa 4.-6. -luokkien oppilaat vastasivat oppilaskyselyyn, jonka tuloksia käydään läpi luokissa lähiviikkojen aikana. 

Oppilaskunnan toimintaa:  

-sisävälkkä pe 10.1. klo 9.35-10 salissa 

-vk 4 hyvinvointiviikko 

  

Joulutapahtumakysely: 

Joulukuun koulukuulumisissa olevasta linkistä oli mahdollista päästä vastaamaan joulutapahtumakyselyyn, jolla haluttiin kartoittaa huoltajien mielipiteiden jakautumista perinteisen joulujuhlan ja toiminnallisen joulupajatapahtuman suhteen. 26 kyselyyn vastanneen äänet jakautuivat puoliksi vaihtoehtojen välillä. Kiitos palautteesta! 

Liikuntatunnit: 

Muistattehan, että oppilaiden turvallisuuden ja mukavuuden kannalta on tärkeää, että oppilailla on liikuntatunnilla asianmukaiset liikunta- ja peseytymisvarusteet. 

Jos oppilas ei voi osallistua liikunnan opetukseen vamman tai sairauden vuoksi, tulee oppilaalla olla vanhempien kirjallinen selvitys asiasta tai lääkärintodistus ja koulupäivä on lukujärjestyksen mukainen. Tällöin oppilas on seuraamassa tuntia, avustamassa opettajaa tai mahdollisuuksien mukaan osallistuu muille oppitunneille.  

Välitunnit: 

On tärkeää huolehtia, että lapsi saapuu kouluun sään mukaisesti pukeutuneena, sillä koulussa ulkoillaan välituntisin. Pakkastilanne todetaan aina koulussa, joten kotoa lähtiessä kaikkien on varauduttava ulkoiluun. 

Jotta välituntien vietto sujuisi mukavasti ja turvallisesti, välituntisääntöjä on noudatettava. Muistin virkistämiseksi sääntöjä kerrataan luokissa heti kevätlukukauden ensimmäisinä päivinä.  

  

Tammiterveisin, 

Lähderannan koulun väki