Tammikuun koulukuulumisia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.10.2017 klo 10.03

KOULUKUULUMISIA LÄHDERANNASTA                                       tammikuu

Oikein hyvää uutta vuotta 2018 kaikille ja samalla haluamme toivottaa kaikki uudet oppilaat sekä perheet lämpimästi tervetulleeksi Lähderannan kouluun! Kevätlukukausi toi meille myös kaksi uutta henkilökunnan jäsentä. Esa Säily aloitti 3S-luokan luokanopettajana Seija Paavilaisen jäätyä eläkkeelle. Severi Kuusisto aloitti meillä koulunkäynninohjaajana. Paljon tervetuloa myös Esalle ja Severille!

Tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia tammikuussa:

  • ke 10.1. kirjastoauto vierailee koululla. Kirjastokortit mukaan!
  • ke 17.- ma 22.1. Koulutuselämään -säätiön oppitunteja. Koulutus Elämään -säätiö toteuttaa opetusohjelmaa, jonka tavoitteena on yhdessä kotien ja koulujen kanssa tukea lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja. Koulutus Elämään -säätiön opettaja pitää kullekin koulun luokalle oppitunnin. Oppituntien teemat vaihtelevat luokka-asteittain. Teemoin on mm. ihmeellinen kehoni, tunteet, aivot, mahtavaa olla minä, ystävät, päätöksiä ja valintoja. 

Oppitunnin sisällössä ja opetusmenetelmissä huomioidaan lasten ikätaso. Oppimisympäristönä on Koulutus Elämään Studio, joka pystytetään koulun omiin tiloihin. Tavoitteena on, että oppitunti olisi lapsille elämyksellinen ja positiivisella tavalla mieleen painuva kokemus.  

Lisätietoja opetuksesta ja säätiön toiminnasta löytyy osoitteesta www.koulutuselamaan.fi. ja www.facebook.com/koulutuselamaan 

  • Espoon kouluilla tehtävää lakisääteistä arviointia (Perusopetuslaki 21§, Lukiolaki 16§) ollaan uudistamassa. Lähderannan koulu toimii yhtenä pilottikouluna tässä uudistuksessa. Tämän vuoksi toteutamme tänäkin vuonna oppilas- sekä huoltajakyselyt. Oppilaskyselyt toteutettiin 4. – 6. luokkien oppilaille joulukuussa. Huoltajakyselyly on avoinna Wilmassa 22.1. – 4.2. Lähetän siitä teille vielä erikseen vastaamislinkin. Toivomme, että mahdollisimman moni huoltaja vastaisi kyselyyn ja antaisi meille palautetta toiminnastamme sekä kyselyn toimivuudesta.

  • Tammi - helmikuussa alkavat oppilaiden arviointikeskustelut. Arviointikeskustelut korvaavat välitodistuksen. Keskusteluihin osallistuvat opettaja, oppilas sekä huoltajat. Keskustelussa kiinnitetään huomiota oppilaan vahvuuksiin ja onnistumisiin oppijana sekä käsitellään oppimistavoitteita ja oppimisen edistymistä. Keskeiset arviointitulokset kirjataan keskustelurunkoon. Oppilas saa palautetta em. asioista myös muilta häntä opettavilta opettajilta.

Talvisin terveisin Lähderannan koulun väki