Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Sihteeri, esittelijä Iita Puustinen

Puheenjohtaja Lauri Mähönen

Varajäsen Maria Rodriquez

Varapuheenjohtaja Mari Koskela

Varajäsen Heikki Koskela

Jäsen Sari Kuurne

Varajäsen Marko Kuurne

Opettajajäsen Matti Toivio

Varajäsen Minna Routasalo

Henkilökuntajäsen Sari Rantala

Varajäsen Olle Karlsson

Johtokunnan pöytäkirjat

II/2021 johtokunta pöytäkirja (pdf, 165 Kt) 

I/2021 johtokunta pöytäkirja (pdf, 395 Kt)

I/2020 johtokunta pöytäkirja (pdf, 154 Kt)

II/2020 johtokunta pöytäkirja (pdf, 114 Kt)

III/2020 johtokunta pöytäkirja (pdf, 107 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt (pdf, 447 Kt)