Kielitietoisuus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kirstin koulussa kielitietoisuus on osa kaikkea koulun toimintaa. Yhtenä osana kielitietoisuutta tutustumme koulussamme puhuttaviin äidinkieliin. Tätä varten koulussa toimii Words for the World-ohjelma.

Words for the World-ohjelmassa tutustutaan ja harjoitellaan leikinomaisesti koulussa puhuttavia äidinkieliä yksi kerrallaan. Vuodessa tutustumme noin neljään kieleen.

WFW -ohjelman tavoitteita:

· monikieliset lapset voivat osoittaa kielitaitoaan

· koulu osoittaa arvostuksensa ja kiinnostuksensa oppilaiden omaa äidinkieltä ja kulttuuria kohtaan

· rohkaista oppilaita käyttämään vierasta kieltä ja tutustumaan eri kulttuureihin

· oppia havainnoimaan kielten eroja ja yhtäläisyyksiä, kielitietoisuus kasvaa

· aktivoida oppilaita osallistumaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen