Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Kirstin koulussa kehitetään erilaisia yhteistyön tekotapoja. Joustava yhteistyön tekeminen ja kehittäminen on koulumme vahvuus. Koulussamme on käytössä luokkatasotiimit. Luokkataso voi tehdä yhteystyötä sopimallaan tavalla, esimerkiksi kahden luokan samanaikaisopetuksena ja joustavina opetusryhminä. Kirstin koulussa yhteistyötä tehdään jokaisen ammattitaitoa ja vahvuuksia kunnioittaen, oppilaitten tarpeista käsin.

Matematiikan opetus on koulussamme erityisesti esillä. Laadukas matematiikan opetus alkaa Kirstin koulussa kaikilla oppilailla jo esikoulusta alkaen.Koulussa on panostettu hyviin matematiikan opetusvälineisiin toiminnallisen matematiikan opetuksen tueksi.

Kielitietoisuus on yksi koulumme vahvuuksia. Kielitietoisuus kattaa niin koulussa puhuttuihin kieliin tutustumista kuin suomen kielenkin tarkastetlua eri tilanneyhteysissä.

Kirstin koulussa opiskellaan varhennettuna kielenä 1. -luokalta alkaen englantia. 4. -luokalla on mahdollista valita vapaaehtoinen ruotsin kieli.

Koulun tiloissa järjestetään koulupäivän aikana ja iltapäivisin kerhoja koulun oppilaille.

Koulun työajat Kirstin koulussa löytyvät tästä.