Kirstin koulu

Kirstin koulu sijaitsee Suvelassa lähellä Espoon keskusta. Koulussa on noin 350 oppilasta. Kirstin koulussa on vuosiluokat 1-6, sekä esiopetusryhmä ja valmistavan opetuksen ryhmä.

Kirstin koulun varsinainen koulurakennus on peruskorjauksessa. Koulu toimii peruskorjauksen ajan oman koulun tontille rakennetussa siirtokoulutilassa "Legotalossa".

Kirstin koulu on vireä ja kansainvälinen alakoulu. Pidämme tärkeänä vastuullisuutta, työn arvostamista ja muiden kunnioittamista.

Kirstin koulussa opiskellaan 2. -luokalta alkaen varhennetusti englantia ja 4. -luokalla on mahdollista valita vapaahetoinen ruotsin kieli.

Matematiikan opetus on koulussa erityisesti esillä. Laadukas matematiikan opetus alkaa Kirstin koulussa kaikilla oppilailla jo esikoulusta alkaen. Matematiikan opetus Kirstin koulussa on toiminnallista ja koulussa on panostettu matematiikan opetusvälineisiin. Koulumme opetussuunnitelmassa ns. Espoo-tunnit luokille 1-3 on suunnattu matematiikan opetukseen.

Kieli- ja kulttuuritietoisuus on Kirstin koulun vahvaa osaamisaluetta, joka näkyy kaikessa koulun toiminnassa.

Kirstin koulun läheisyydessä toimii Kirstin päiväkoti. Lähimmät yläkoulut ovat Saarnilaakson koulu ja Kirkkojärven koulu.