Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Karhusuon kouluun perustettiin oppilaskunta tammikuussa 2012.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Karhusuon koulun oppilaat. Kerran viikossa on oppilaskuntatunti, jolla työstetään erilaisia oppimiseen, oppimisympäristöön, kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan jokaiselta luokalta oppilas/n. 10 oppilasta. Jokainen luokka valitsee omat oppilaskunnan hallitusedustajansa. Oppilaskunnan hallituksen ohjaavana opettajana toimii Janne Marin.

Oppilaskunnan tehtävänä on antaa oppilaille vaikutusmahdollisuuksia, harjoitella päätöksentekoa, osallistaa ja antaa mahdollisuus yhteiseen toimintaan.