Karamzinin koulu

Karamzinin koulussa opiskelee hieman alle 500 oppilasta.

Koulu tarjoaa yleisopetusta luokilla 1–6 sekä esiluokalla. Koulumme tavoitteena on antaa oppilaille hyvät perustiedot ja opiskelutaidot. Kasvatamme lapsia toisten huomioonottamiseen ja kunnioittamiseen. Teemme ennaltaehkäisevää työtä koulukiusaamista vastaan KiVa-toiminnan avulla. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimintaan ja vastuunottoon Liikkuva koulu -ohjelman, oppilaskunta-, ympäristöraati- ja kummioppilastoiminnan sekä muiden vastuutehtävien avulla. 

Koulussa opetetaan kaikille A1 -kielenä englantia sekä valinnaisina A2 -kielinä ruotsia, saksaa ja kiinaa.

Koulussa järjestetään perusopetuksen iltapäivätoimintaa sekä esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta.