Kieliohjelma

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kantokasken koulu tarjoaa Espoon kaupungin kieliohjelman mukaan Espoonlahden palvelualueella varhennettua ranskan ja saksan kielen opetusta. Yleisopetuksen 1. ja 2. vuosiluokilla opetusta on yksi vuosiviikkotunti.

Varhennetun kielenopetuksen tavoitteet ja sisällöt on määritelty koulun opetussuunnitelmassa. Opetusmenetelmät painottuvat etenkin ensimmäisellä luokalla suulliseen ilmaisuun, kuten lauluihin, loruihin ja leikkeihin, joiden avulla opitaan lyhyitä fraaseja ja perussanastoa. Tavoitteena on tulla tietoiseksi ja kiinnostua eri kielistä ja kulttuureista.

Kolmannelta luokalta lähtien ranskan ja saksan kieli on oppilaan ns. A1-kieli eli ensimmäinen vieras kieli. Opetusta on kolme vuosiviikkotuntia vuosiluokalla 3 ja kaksi vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 4-6. Yleisopetuksen oppilas opiskelee Kantokasken koulussa 4. luokalta lähtien myös englantia A2-kielenä (kaksi vuosiviikkotuntia luokilla 4-6).

Kaikki oppilaat opiskelevat ruotsia B1-kielenä 6. luokalta lähtien.