Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinainen jäsen, suluissa varajäsen

Huoltajajäsenet

Jan Melèn, pj., jan(at)melen.org
(Elisa Korniloff)

Katja Mölkänen, vpj., katja.molkanen(at)gmail.com
(Osmo Tolvanen, osmo.tolvanen(at)iki.fi)

Eeva Oksanen 
(Petteri Heinonen, petteri.heinonen1(at)gmail.com)

Noora Vuorikallas, noora.vuorikallas(at)gmail.com
(Minna Tourunen, minna.tourunen(at)gmail.co

Henkilökuntajäsenet

Santtu Sèvon, santtu.sevon(at)espoo.fi
(Teemu Korhonen, teemu.k.korhonen(at)espoo.fi)

Miikka Ijäs, miikka.ijas(at)espoo.fi
(Johanna Valokari-Pihlasto, johanna.valokari-pihlasto(at)espoo.fi)

Johtokunnan pöytäkirjat

Kantokasken koulun johtokunta 10.6.2019, 1/2019 (pdf, 166 Kt)
Lukuvuoden arviointiraportti 2018-2019 (pdf, 286 Kt)

Kantokasken koulun johtokunta 1.10.2018, 2/2018 (pdf, 217 Kt)
Kantokasken koulun johtokunta 04.06.2018, 1/2018 (pdf, 223 Kt)
Kantokasken koulun lukuvuosisuunnitelma 2018-2019 (pdf, 668 Kt)

Kantokasken koulun johtokunta 27.9.2017, 2/2017 (pdf, 144 Kt)
Lukuvuoden arviointiraportti 2017-2018 (pdf, 348 Kt)
Kantokasken koulun lukuvuosisuunnitelma 2017-2018 (pdf, 320 Kt)
Kantokasken koulun ohjaussuunnitelma (pdf, 465 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Kantokasken koulun järjestyssäännöt 2017 (pdf, 88 Kt)