Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinainen jäsen, suluissa varajäsen

Huoltajajäsenet

Jan Melèn, pj., jan(at)melen.org
(Elisa Korniloff)

Katja Mölkänen, vpj., katja.molkanen(at)gmail.com
(Osmo Tolvanen, osmo.tolvanen(at)iki.fi)

Eeva Oksanen 
(Petteri Heinonen, petteri.heinonen1(at)gmail.com)

Noora Vuorikallas, noora.vuorikallas(at)gmail.com
(Minna Tourunen, minna.tourunen(at)gmail.co

Henkilökuntajäsenet

Santtu Sèvon, santtu.sevon(at)espoo.fi
(Dan Sundman, dan.sundman(at)espoo.fi)

Miikka Ijäs, miikka.ijas(at)espoo.fi
(Johanna Valokari-Pihlasto, johanna.valokari-pihlasto(at)espoo.fi)

Johtokunnan pöytäkirjat

Kantokasken koulun johtokunta 14.06.202, 1/2021

Kantokasken koulun johtokunta 22.10.2020, 2/2020
Kantokasken koulun johtokunta 09.06.2020, 1/2020
 
Kantokasken koulun lukuvuosisuunnitelma 2019-2020
Kantokasken koulun johtokunta 10.6.2019, 1/2019
Lukuvuoden arviointiraportti 2018-2019

Koulun järjestyssäännöt

Kantokasken koulun järjestyssäännöt 2017