Jupperin koulun jatkotutkimukset ovat valmistuneet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.1.2019 klo 14.24

A-Insinöörit oy teki Jupperin koulussa jatkotutkimuksia, joiden tarkoituksena oli selvittää kuntotutkimusmenetelmin tarkemmin tilojen kunto 1970-luvulla rakennetussa ruokasalissa sekä 1980-luvulla rakennetussa keittiössä, liikuntasalissa, varastoissa ja sosiaalitiloissa. Samassa yhteydessä tutkittiin 1980- ja 1960-luvulla valmistuneita luokkahuoneita, joissa sisäilman laatu on koettu huonoksi kesän 2018 korjaustoimenpiteiden jälkeen.

Tiloista otettiin materiaalinäytteitä mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) määrittämiseksi. Oireiluluokkahuoneista C189 ja C205 otettiin ilmanäytteitä VOC:n sekä PAH:n määrittämiseksi. Lisäksi mitattiin oireiluluokkahuoneiden A136 ja C189 tiiviyttä.

Tutkimusten perusteella merkittävimmät ongelmat ovat rakenteissa olevat mikrobivauriot, joista voi päästä sisäilmaan epäpuhtauksia rakenteissa olevien epätiiviyskohtien kautta heikentäen sisäilman laatua.

Jupperin koulun siirtokelpoinen 1-osa on valmistunut ja se luovutetaan tammikuussa 2019. Tavoitteena on, että Jupperin koulun siirtokelpoinen 2-osa luovutetaan 8/2019. Koulun 2-osa sisältää ruokalan ja keittiön.

Keittiön, ruokasalin ja liikuntasiiven korjausta tai purkua selvitetään. Keittiössä ja ruokalassa on edelleen käytössä fotonidesinfiointijärjestelmä sisäilman laadun parantamiseksi.

Tutustu Jupperin koulun jatkotutkimukseen (pdf, 8756 Kt).

Lisätietoja:

Rakenneinsinööri Heikki Kääriäinen 

Asiakaspäällikkö Tuuli Nylander