Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Jupperin koulun johtokunnan jäsenet toimikaudella 2017-2021

Varsinaiset jäsenet:                               Varajäsenet:                                            

Esa Niemi, pj                                            Markku Leivo
p. 0400 452400                       
esa.niemi@niemi.fi 

Heidi Jämsä, varapj                                 Helinä Lehtinen
p. 050 5920353                                         
heidi.jamsa@gmail.com 

Laura Piri                                                 Tiina Pitkänen
laura.piri06@gmail.com  

Jussi Tanner
jtanner@protonmail.ch                           Janne Piri

Henkilökunnan edustajat:                             

Olli Salo                                                   Kari Rönkkö
050 343 3445              
olli.salo@espoo.fi                                                            

Päivi Hertell                                             Sirpa Pennanen
046 877 1712                                                                       
paivi.hertell@espoo.fi                                   

Esittelijä ja sihteeri:                               

Kari Rönkkö
050 428 9499
kari.ronkko@espoo.fi

Jupperin koulun johtokunnan pöytäkirjat 2020

Johtokunnan pöytäkirja 1 2020 (pdf, 1187 Kt)
Johtokunnan pöytäkirja 2 2020 (pdf, 157 Kt)
Johtokunnan pöytäkirja 3 2020 (pdf, 2633 Kt)

Jupperin koulun johtokunnan pöytäkirjat 2019

Johtokunnan pöytäkirja 7 2019 (pdf, 431 Kt)
Johtokunnan pöytäkirja 6 2019 (pdf, 194 Kt)
Johtokunnan pöytäkirja 4 2019(pdf, 341 Kt)
Johtokunnan pöytäkirja 3 2019(pdf, 161 Kt)
Liite 1 Leirikouluohjeistus, Jupperin koulun tarkennukset (pdf, 56 Kt)(pdf, 56 Kt)

Liite 2 Johtokunnan toimintakertomus 2018 (docx, 37 Kt)
Johtokunnan pöytäkirja 2 2019 (pdf, 1043 Kt)
Liite 1 Jupperin koulun johtokunnan esitys P2 rakennuspaikasta (pdf, 93 Kt)
Johtokunnan pöytäkirja 1 2019 (pdf, 543 Kt)
Liite 1 Sisäilmaraportti
Liite 2 Johtokunnan toimintakertomus 2018 (pdf, 27 Kt)

Jupperin koulun johtokunnan pöytäkirjat 2018

Johtokunnan pöytäkirja 1 2018
Liite 1 Johtokunnan lausunto Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikölle
Liite 2 Terveystarkastajan tarkastuskertomus 2017
Liite 3 Koulurakennuksen haitta-ainetutkimusraportti
Liite 4 Jupperin koulun riskikartoitus 2017
Liite 5 Johtokunnan esitys opetuslautakunnalle 2013
Liite 6 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Liite 7 Johtokunnan toimintakertomus Lukuvuosisuunnitelma 2018-19 (pdf, 769 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 2 2018
Liite 1 Tarkennuksia JOPS:aan
Liite 2 JOPS Tuntijako
Liite 3 Lukuvuoden arvionti 2017-18

Johtokunnan pöytäkirja 3 2018
Johtokunnan pöytäkirja 4 2018
Johtokunnan pöytäkirja 5 2018 (pdf, 240 Kt)
Johtokunnan pöytäkirja 6 2018 (pdf, 1162 Kt)
Johtokunnan pöytäkirja 7 2018 (pdf, 1002 Kt)

Jupperin koulun johtokunnan pöytäkirjat 2013-17

Johtokunnan pöytäkirja 1 2013
Johtokunnan pöytäkirja 2 2013
Johtokunnan pöytäkirja 1 2014
Johtokunnan pöytäkirja 2 2014
Johtokunnan pöytäkirja 3 2014
Johtokunnan pöytäkirja 1 2015
Johtokunnan pöytäkirja 2 2015
Johtokunnan pöytäkirja 3 2015
Johtokunnan pöytäkirja 1 2016
Johtokunnan pöytäkirja 2 2016
Johtokunnan pöytäkirja 1 2017

Koulun järjestyssäännöt

Jupperin koulun järjestyssäännöt