Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opiskelu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opiskelu Jousenkaaren koulussa


Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opiskelu integroituu kaikkiin oppiaineisiin sekä koulun toimintaan. Jousenkaaren koulussa jokainen kohdataan arvostavasti. Rohkaisevan ohjauksen ja kannustavan palautteen avulla vahvistetaan oppilaiden luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa niin oppijana kuin osallisena toimijana kouluyhteisössä. ​


Espoon kaupungin opetussuunnitelmassa on tärkeää positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. Vuorovaikutus- ja tunnetaitoja vahvistetaan muun muassa ohjaamalla oppilaat tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan. Vahvuuksia käsitellään kullekin luokalle sopivalla tavalla esim. teemaviikoilla tai -kuukausina.