Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Oppilaskunta vaikuttaa koulun asioihin oppilaiden näkökulmasta. Oppilaat valitsevat luokista oman edustajansa oppilaskuntaan ja toiminta muotoutuu luokista tuotujen ideoiden pohjalta. Syksyllä oppilaskunta miettii ideoita kouluviihtyvyyden säilyttämiseksi.