Kielten opetus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kieltenopetuksen perinteitä Tapiolan alkuvaiheista lähtien

Kielet ovat koulumme painopisteitä musiikkiluokkien ohella. Ranskan kieltä on opiskeltu tauotta koulussamme jo 1970-luvulta lähtien. Opetuksemme tavoitteena on toiselta luokalta alkaen luoda positiivinen asenne kielten opiskeluun siten, että oppilas kokee opetuksen ja opiskelun mielekkäänä, elämyksellisenä ja haasteellisena sekä kiinnostuu ennakkoluulottomasti vieraista kielistä ja kulttuureista.


Raikasta ranskaa ja eleganttia englantia

Ensimmäisestä kuudenteen ranskaa ja englantia opiskellaan valinnan mukaan A1-kielinä. Ranskan valinneiden on mahdollista aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opinnot 4. luokalta. Jousenkaaren koulussa A2-kielenä on englanti.  A-kieliä opiskellaan kaksi oppituntia viikossa, paitsi 3. luokalla, jolloin viikkotuntimäärä on 3.

Uuden opetussuunnitelman mukaan 1.8.2016 alkaen kaikki oppilaat aloittavat yhteisen B1 -kielen eli ruotsin kielen opiskelun jo kuudennella luokalla.


Puhutaan!

Ranskan ja englannin kielen alkeita opiskeltaessa painotamme erityisesti suullista kielitaitoa, oikeata ääntämistä ja intonaatiota leikkien ja laulujen siivittämänä.

Jousenkaaren koulussa on kokeiltu robottiavusteista oppimista osana ranskan kielen opetusta. Koulun ranskanopettaja Liisa Peura tutkii oppilaan ja robotin välistä vuorovaikutussuhdetta ja sen vaikutuksia kielen oppimiseen.


Maailma tulee kouluun!

Kielitaitoa hyödynnetään koulumme kansainvälisissä yhteyksissä. Lukuvuonna 2016-2017 osallistuimme ranskankieliseen EuroEcole -projektiin yhdessä Aarnivalkean koulun kanssa Ranskassa. Ranskankielinen maailma näkyy ja kuuluu koulullamme perinteisesti aina maaliskuussa frankofonia -viikolla. Teemme yhteistyötä myös sekä Helsingin suomalais-ranskalaisen koulun että Institut français’n kanssa.

Lukuvuosi 2017-2018 alkoi tuttuun tapaan brittiläisen teatterin vierailulla koulullamme. Interacting in English -ryhmä vei meidät seikkailulle Skotlantiin Sherlock Holmes’n ja kumppaneiden kanssa, only in English! Teemme tiivistä yhteistyötä myös omalla alueellamme Aarnivalkean ja Tapiolan koulun kanssa. Pyrimme luomaan oppilaille aitoja kielenkäyttötilanteita vierailla kielillä esimerkiksi kirjeenvaihdon muodossa jossain vaiheessa alakoulupolkua. Tällä hetkellä meillä on yhteys Ghanaan.